Sukokan vuosikokous 21.02.2021

Muistathan ilmoittautua vuosikokoukseen aiemman kutsun ja tiedotteen mukaisesti!

Yhdistyksemme vuosikokous järjestetään sunnuntaina 21.2.2021 klo 15.00 etäyhteyksin covid-pandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimien vuoksi.

Myös Kasvattajapäivät järjestetään kokonaisuudessaan etäyhteyksin.

Vuosikokoukseen ilmoittaudutaan etukäteen sähköpostitse osoitteeseen vuosikokous@sukoka.fi jäsenyyden tarkistamiseksi. Ilmoita sähköpostissa nimesi ja jäsennumerosi.

Etäkokousmenettelyn sujuvuuden turvaamiseksi toivomme, että kaikki ilmoittautuvat aiemmin ilmoitettuun määräaikaan 14.2.2021 mennessä. Koska kokousmenettely on kaikille uusi ja jotta tässä erityisessä tilanteessa pystytään varmistamaan jäsenien mahdollisuus osallistua kokoukseen ja vaikuttaa yhdistyksen toimintaan, jatketaan ilmoittautumisaikaa poikkeuksellisesti vielä kokouspäivään 21.2.2021 klo 14.00 asti.

Osallistumislinkki ja ohjeet kokoukseen kirjautumiseen lähetetään ilmoittautuneille ennen kokousta (tarkistathan myös roskapostisi).

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

· Kokouksen avaus

· Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

· Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, todetaan läsnäolijat ja äänioikeus

· Hyväksytään kokouksen työjärjestys

· Hyväksytään toimintakertomus, tilinpäätös ja kuullaan tilintarkastajien lausunto

· Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

· Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suu-ruudet

· Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi kerrallaan

· Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoristen tilalle sääntöjen 10 §:ää noudattaen

· Valitaan hallitukselle yhdestä kolmeen (1-3) varajäsentä

· Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilönsä

· Valitaan tarvittaessa edustajat kenneljärjestöjen kokouksiin

· Käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet

· Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet

· Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi vähintään 3/4 määräenemmistöllä annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain 23 §:n määräykset