Vastuullinen kasvatus aikaansaa onnellisia rotukoiria

Suomalainen rotukoirakasvatus on monin eri tavoin maailman huippua. Vastuullinen kasvatus ja sen tulokset jäävät helposti sairaiden tuontikoirien shokkiotsikoiden alle. Hyvä ja onnistunut terveyden sekä rodunomaisuuden jalostus ei myy otsikoilla. On hyvä välillä muistuttaa, mistä suomalainen huippukasvatus koostuu.

Suomessa kasvatus tapahtuu tavallisten ihmisten toimesta, eikä suurkenneleissä, ja kuten tiedämme, on ihmisiä erilaisia. Suurin osa suomalaisista haluaa toimia eettisesti ja sääntöjä noudattaen. Näin Suomesta on tullut lukuisia menestyviä kasvattajia aikojen saatossa heidän oppiessaan enemmän kynologiasta – koiranjalostustieteestä. Menestys ja hyvät kokemukset vetävät perässään myös uusia harrastajia aloittamaan omaa kasvatustoimintaa vanhojen kasvattajien siipien suojissa. Näin kasvatuskulttuuri on Suomessa edennyt nykyisiin mittoihinsa ja saavutuksiin.

Ikävä kyllä, myös rajojen rikkojia löytyy ja jopa sääntöjen totaalista alittamista. Näistä maineen mustaajista käytetään yleisnimitystä ”pentutehtailu” toiminnan tuotannollisen tarkoituksen mukaan. Aika ajoin tällaisia tapauksia löytyy Suomestakin, joko tahallisesti tai kasvattajan elämänhallinnan pettäessä.

Pentutehtailun tuotteita ja rescue-koiria tuodaan hyvin järjestäytyneen tuonnin avulla Suomeen jo siinä määrin, että asiaan ovat puuttuneet monet viranomaistahot. Niin kauan, kuin halvoille koirille löytyy koteja, löytyy trokareita, jotka tuovat maahan näitä epämääräisissä ja huonoissa oloissa kasvaneita pentuja. Tämä syö valitettavasti mainetta asiansa hyvin hoitavilta suomalaisilta kasvattajiltakin.

Jo Euroopassa keskimääräiset kennelit ovat kymmenien koirien kasvatusyksiköitä, jossa työtä tehdään ammattimaisesti. Suomalaisen pennunostajan etuna on kasvattajan hyvin tuntemat koirat ja tärkeä ”näppituntuma” omaan linjaansa. Suomalaiselle vastuulliselle kasvattajalle koirat ovat tärkeitä muutenkin kuin pentujen tuottajana ja niiden terveystutkimukseen ja hoitoon satsataan paljonkin.

Pitkäjänteinen ja moraalisesti korkeatasoinen koirankasvatus Suomessa on verrattavissa kirkkain tuloksin kaikkien muiden maiden kasvatukseen. Suomessa koiraharrastus on suurilukuista väkimäärään verrattuna ja aktiiviset harrastajat ovat usein myös kasvattajia. Suomalaiset tunnetaan sekä taitavina kasvattajina, että hyvinä anatomian, sairauksien ja jalostuksen tuntijoina. Meillä on korkeatasoinen rotujärjestöjen ja Suomen Kennelliiton organisoima tutkimustyö monien sairauksien osalta ja niiden ehkäisemiseksi laadittu Pevisa (perinnöllisten vikojen ja sairauksien ehkäisyohjelma), jota pohjoismaiden ulkopuolella juurikaan ei tavata tai jopa pidetä tärkeänä. Tämän soisi saavan enemmän huomiota samalla, kun sairaista tuontikoirista kirjoitetaan.

Suomalaiseen mentaliteettiin kuuluu nöyryys ja työn tekeminen niin hyvin kuin on mahdollista. Se näkyy järjestäytyneiden kasvattajien joukossa korkeina tuloksina niin terveys kuin koe- ja kilpailutuloksissa. Mutta ennen kaikkea se näkyy perusteellisena työnä jalostuksen ja pentujen hoidon osalta. Vastuulliset kasvattajat haluavat kuulla pentujen elämästä – mahdollisista iloista ja suruista sekä sairauksistakin elämän aikana, jotta pystyvät kasvattamaan entistä varmemmalla tuntumalla riskejä välttäen. Mikäli vikoja ilmenee, niitä ostajalle myös korvataan. Onnellisen rotukoiran jalostus vaatii vastuuntuntoa kasvattajalta.

Myös riitatapauksia esiintyy harvemmin tarkkaa työtä tekevien ja koulutettujen kasvattajien koirankaupassa jo ihan rehellisen myyntityön kautta. Suomen Kennelliitto on tehnyt lain täyttämät kauppasopimukset, joita käyttämällä vältetään jo suurin osa riidoista. Sopimukset ja ohjeet pennun hoitoon ovat esimerkki pentutehtailijan ja vastuullisen kasvattajan erottamiseksi. Muita ominaisuuksia on ihan perusasiat: tavoitettavuus ennen sekä jälkeen kauppojen ja pentujen sekä emän näkeminen kasvuympäristössään. Vastuullinen kasvattaja haluaa tietää myös ostajasta tietoja sekä olla selvillä ostajan tietotaidosta selvitä kyseisen rodun pennun hoidosta ja kasvatuksesta. Kaupassa on siis aina kaksi osapuolta, joiden vilpittömästi kohdatessa syntyy hyvä alku onnelliselle pennun elämälle.

Suomen Koirankasvattajat ry on toiminut vuodesta 1993 vastuullisen rotukoirankasvatuksen edistämiseksi mm. kouluttamalla kasvattajia ja järjestämällä yhteisiä terveystarkastuksia. SuKoKa toimii kasvattajan etujärjestönä ja edunvalvojana ja samalla myös terveen koirankasvatustyön ja jalostuksen edistäjänä.

Vastuullinen kasvattaja

  • Tukee ja auttaa koiranostajaa kaikissa koiranpitoon liittyvissä asioissa koiran koko elämän ajan.
  • Hoitaa emän ja pennut hyvin, luovuttaa pennun eläinlääkärintarkastamana, mikrosirutettuna, madotettuna ja rekisteröitynä Suomen Kennelliittoon.
  • Tekee aina pentua myydessään kirjallisen kauppasopimuksen ja käyttää Suomen Kennelliiton sopimuspohjia.
  • Tuntee hyvin jalostukseen käyttämiensä koirien suvut, koirien luonteet ja terveystilanteen ja käyttää jalostukseen vain terveitä ja hyväluonteisia koiria
  • Luovuttaa pennun uuteen kotiin aikaisintaan 7 viikon iässä
  • Antaa pennun mukana kattavat pennunhoito-ohjeet