Aiemmin Evirassa hoidetut asiat hoidetaan nykyisin Ruokavirastossa, ja entiset Eviran toimipisteet jatkavat nyt Ruokaviraston toimipisteinä. Ruokaviraston rajaeläinlääkärit hoitavat rajatarkastuslain alaisia asioita kuten esimerkiksi koirien tuontia kolmansista maista. Ja aiemmat Eviran laboratoriot ovat nykyisin siis Ruokaviraston laboratorioita.
Näissä tehdään monien muiden tutkimusten ohella patologis-anatomisia tutkimuksia raivotaudin varalta laittomasti tuoduista lopetetuista koirista.

Ruokaviraston laboratorioissa tehdään monien muiden tutkimusten ohella myös raivotaudin vasta-ainetutkimuksia. Liitteenä olevaa kirjettä EVIRA RUOKAVIRASTO saatetaan tarvita joissakin kolmansissa maissa esitettäessä Eviran logolla tehtyä koiran tai kissan raivotaudin vasta-ainetutkimustulosta, koska kaikkien maiden tullilaitokset eivät automaattisesti osaa katsoa netistä sitä aikaa, milloin laboratoriot ovat olleet kansainvälisesti hyväksyttyjä tekemään raivotaudin vasta-ainetutkimuksia.

Jos olet hankkimassa ulkomaista koiraa, jolla on jonkun muun kuin Eviran tai Ruokaviraston antama vasta-ainetodistus, tulisi aina varmistua siitä, että todistuksen antamisen aikana kyseinen laboratorio on ollut hyväksytty ja että laboratorio vahvistaa, että kyseinen todistus on heillä myönnetty. Maailmalla liikkuu paljon väärennettyjä todistuksia, jollaisilla Suomeen tulevat koirat tulkitaan laittomasti tuoduiksi ja joiden mukana saattaa tulla mm. raivotaudin tarttumisen vaara.

Toisaalta jos aiot teettää omalla koirallasi jossakin muussa maassa olevassa laboratoriossa raivotaudin vasta-ainetutkimuksen, kannattaa aina selvittää ensi, onko laboratorio nyt hyväksyttyjen listalla.

Ruokaviraston tiedotteet uudistuksesta

Ruokavirasto

EVIRA RUOKAVIRASTO notification

Ell Hanna Kukkola AVI