Vaatimukset

 • Kasvattaja on ollut Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry:n varsinainen jäsen vähintään 5 vuotta.
 • Palkintoa voi anoa vain kennelnimen omaava(t) kasvattaja(t) itse.
 • Kasvattajan on saatava viisi (5) kertaa kasvattajaluokan 1 + kp palkinto. Hakemukseen paikka, aika ja tuomari.
 • Palkinto voidaan jakaa vain kerran kasvattaja/rotua kohden. SuKokan kultainen ansiomerkki luovutetaan vain kerran/kasvattaja.
 • Mukaan lasketaan 10 saman rotuista pentuetta. Pentueiden ei tarvitse olla peräkkäisiä.
 • Vaadittava pistemäärä on mukaan laskettavien pentueiden pentujen lukumäärä x 2 kuitenkin vähintään 40 pistettä.
 • Pistelaskuun mukaan laskettavista koirilla tulee vähintään 30% olla 2. sukupolvea omia kasvatteja vanhemmissa = mukaanlaskettava koira kolmatta sukupolvea. Mukaan sukutaulu näiden pentueiden osalta.
 • Jokaisessa mukaan laskettavassa pentueessa on oltava vähintään yksi pisteitä saavuttanut koira.
 • Mukana on oltava vähintään 10 muotovalion/10 käyttövalion tai 3 x sertin/3 x VOI-tuloksen saavuttanutta eri koiraa.
 • Anomukseen on liitettävä kaikista mukaan laskettavista pentueista: pentujen nimet, rekisterinumerot ja syntymäaika, vanhempien nimet, pentueen pentujen lukumäärä ja monesko polvi omia kasvatteja pentue on sekä tittelit, jotka lasketaan pisteisiin mukaan.
 • Hakemuksen liitteenä pitää toimittaa Suomen Kennelliiton Kennelneuvonjan tekemä kennelneuvontakäynnin raportti. Kennelneuvontaraportti ei saa hakemuksen toimitushetkelle 12kk vanhempi. (Tämä lisäys SuKoKan kasvattajapalkinnon vaatimuksiin astuu voimaan 1.7.2020. Tästä lisäyksestä on Sukokan hallituksen päätös 10.6.2020 kokouksesta.)
 • Kasvattajapalkintoanomus-pohja

Pisteet

Pistelaskussa hyväksytään vain yksi korkein pisteitä antavista arvoista koiraa kohden. Esim. valionarvoista korkein on KANS MVA ja voittajatitteleistä korkein on maailmanvoittaja. Juniorivoittajatitteliä ei huomioida.

 • MVA / 3 x SERT / 3 x VOI-tulos 4 p
 • KANS MVA / KANS KVA 8 p
 • KVA 6 p
 • Muu valion arvo 4 p
 • Voittajatitteli 2 p
 • Suomen mestaruus 2 p
 • Euroopan voittaja 3 p
 • Euroopan mestaruus 3 p
 • Maailmanvoittaja 4 p
 • Maailman Mestaruus 4 p
 • Muu virallinen titteli 2 p
 • Vuoden koira 8 p
 • SKL:n hyväksymä rodunomainen käyttökoe
  (alin valionarvoon hyväksyttävä tulos) 2 p

Palkinnon hakeminen ja myöntäminen

Palkinnon myöntämisestä päättää SuKoKa:n hallitus. Anomukset on toimitettava SuKoKa:n hallitukselle joulukuun loppuun mennessä sähköpostilla osoitteeseen kasvattajapalkinto(a)sukoka.fi Palkinnot jaetaan vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa tai muussa saajalle arvokkaassa juhlatilaisuudessa. SuKoKa:n hallitus voi erittäin painavista syistä poiketa ylläolevista säännöistä ja myöntää tai olla myöntämättä palkintoa kasvattajalle, poikkeuksia ei kuitenkaan hyväksytä pisteiden osalta. Muutokset näihin sääntöihin voi tehdä Suomen Koirankasvattajat ry:n hallitus.