KUTSU SUKOKA RY:n YLIMÄÄRÄISEEN KOKOUKSEEN

Suomen Koirankasvattajat ry:n hallitus kutsuu jäsenet ylimääräiseen kokoukseen sunnuntaina 20.6.2021 klo 12.00.


SuKoKan hallitukselle on esitetty omien sääntöjemme sekä yhdistyslain mukaisesti vaatimus ylimääräisestä kokouksesta. Vaatimus perustuu tyytymättömyyteen koskien SuKoKan edustajien toimintaa Suomen Kennelliiton vakiosopimustyöryhmässä. Koko hallituksen luottamus kyseenalaistetaan kokousvaatimuksessa Suomen Kennelliiton vakiosopimusten valmistelun osalta.


Ylimääräisen kokouksen vaatimukseen vaaditaan sääntöjen 9§ mukaisesti 1/10 osa äänioikeutetuista jäsenistä. Vetoomuksen uudesta kokouksesta on allekirjoittanut 721 henkilöä, joista jäseniä on 656, näistä äänioikeutettuja on 546. Kokonaisjäsenmäärä on 2703 ja heistä äänioikeutettuja 1760. Äänioikeus kokouksessa on kasvattajajäsenellä, perheenjäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla. Osallistumisoikeus on kaikilla jäsenillä. Kokouksen esityslista liitteenä alla.


Kokous järjestetään Zoom-ympäristössä ja siihen on ilmoittauduttava ennakkoon 18.6.2021 klo 14.00 mennessä jäsenyyden tarkastusta varten. Ilmoittautuminen tehdään osoitteeseen vuosikokous@sukoka.fi.


Äänestykset tapahtuvat äänestyskoppi.fi-palvelussa. Ilmoittautuneet saavat ennen kokousta linkin testiäänestykseen, jotta varmistutaan siitä, että jokainen pääsee järjestelmään. Jos jäsenen antama sähköpostiosoite ei syystä tai toisesta toimi testiäänestyksessä, on jäsen velvollinen ilmoittamaan toisen sähköpostiosoitteen mahdollisia äänestyksiä varten.

Kokouksen tekninen pitopaikka on Trinno Oy:n tiloissa (Viinikankatu 49, 33800 Tampere), itse kokous järjestetään sähköisenä koronapandemian vuoksi.

SuKoKa ry:n hallitus

ESITYSLISTA >>