SuKoKa tapasi kansanedustajia

SuKoKan hallituksen edustajat saivat 4.5.2021 mahdollisuuden tavata kansanedustajia tunnin ajan Teams-ympäristössä. Paikalla oli SDP:n, Keskustan, Kokoomuksen, Perussuomalaisten, Vihreiden ja Vasemmiston kansanedustajia.

Keskustelu aloitettiin eläinten hyvinvointilaista (HE 154/2018) ja nimenomaan siitä, ettei eläinsuojelulaissa rotukoirakasvatusta ylisäädeltäisi. Kansanedustajat – osa koiraihmisiä – tiedostivat sen, miten helppoa on ostaa koira itänaapurista tai Baltiasta, mikäli suomalainen jalostustyö tehdään liian vaativaksi ja byrokraattiseksi. 

Ruokaviraston raportin (14.5.2020 osa II: Alustava selvitys koirien jalostukseen liittyvistä ongelmista ja puuttumiskeinoista) osalta nousi esiin asioita kasvattajan velvollisuuksista. Perinnöllisten sairauksien aiheuttamilta yllätyksiltä ei voida koskaan varmuudella välttyä, vaikka kasvattajat tekevät tutkimuksia jalostuskoirille. Kaikkiin sairauksiin tai hyvinvointiongelmiin ei löydy testejä. SuKoKan kanta on se, että tutkimuksia pitää pystyä rajaamaan kunkin rodun omiin terveysongelmiin. Ei niin, että kaikki mahdollinen vaaditaan tutkittavaksi. Tämän tulisi riittää selvitykseksi siitä, että kasvattaja on tehnyt tiedossaan olevalla tiedolla parhaan mahdollisen yhdistelmän. 

SuKoKan edustajat toivat esille huolen valvontaeläinlääkäreiden ja viranomaisten resursseista. Ennakoivaa valvontaa tulisi saada lisättyä niin, että asiat eivät pääse siihen pisteeseen, että on edessä lainmukaiset rangaistukset. Resursseja valvontapuoleen erityisesti tarvitaan.

Kansanedustajille esiteltiin vastuullisen koirankasvatuksen organisaatiomalli Suomen Kennelliitosta rotujärjestöihin. SKL asettaa tiettyjä rajoituksia jalostustyölle ja rotujärjestöt vastaavat rotunsa osalta mm. perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmasta sekä jalostuksen tavoiteohjelmien laadinnasta. Asioita hyvän jalostuksen eteen tehdään monella tasolla. 

Kansanedustajille kerrottiin tarkemmin, miten JTO:t käsittelevät rodun historiaa, nykytilaa ja terveystilannetta. Jalostukseen käytettäville koirille asetetaan jo nyt tiettyjä vaatimuksia ja terveystuloksia ja raja-arvoja niissä. Näiden lisäksi koirille tehdään muun muassa geenitutkimuksia, monimuotoisuustutkimuksia ja luonnetestejä. Kaikki viralliset terveystutkimukset ovat lisäksi kaikkien nähtävillä jalostustietojärjestelmässä. 

Rotumääritelmien osalta kansanedustajia valaistiin siitä, miten kunkin rodun rotumääritelmästä vastaa sen rodun oma kotimaa tai vastuumaa. Suomessa pystymme vaikuttamaan rotumääritelmien sisältöön vain kotimaisten rotujen osalta. 

Ulkomuotoarvostelun puolesta mainittiin monella rodulla oleva RKO – rotukohtaiset ohjeet liioiteltujen piirteiden huomioimisesta ulkomuotoarvostelussa. Tuomarin on näiden rotujen kohdalla täytettävä raportti arvostelun jälkeen ja kirjattava, ilmenikö kyseisessä rodussa näitä kyseisiä terveysongelmia.

Kaiken kaikkiaan pyrittiin siis tuomaan esille se, että kasvattajat jo nyt tekevät paljon koirien terveyden eteen, monissa roduissa jopa paljon enemmän kuin tulevan lain vaatimukset edellyttävät.

Kansanedustajille kerrottiin pelko liian tiukasta eläinsuojelulain kohdista kasvatusta kohtaan. Jos rotukoirakasvatuksesta tehdään liian byrokraattista ja vaikeaa, pentujen hinnat nousevat ja se avaa markkinat pentutehtaiden pennuille. Tässä on erityisesti näkökulma eläinten hyvinvoinnin puolesta.

Lopuksi keskusteltiin siitä, että nykyinen lainsäädäntö ei sovellu elävän eläimen kauppaan ja olisi aihetta herättää keskustelua siitä, että ryhdyttäisiin luomaan lakia elävän eläimen kaupasta. Nyt sovellettava lainsäädäntö voi aiheuttaa kasvattajalle/myyjälle kohtuuttomia tilanteita, sillä kasvattajalla on vain rajallinen mahdollisuus vaikuttaa lopputuotteen ominaisuuksiin.

Vasemmiston kansanedustaja kävi myös pikaisesti paikalla kertomassa, että ensi viikon tiistaina 11.5.2021 on menossa käsittelyyn muutokset eläintenkuljetuslaiksi. Lakiehdotuksesta on tullut SuKoKalle lausuntopyyntö. Määräaika on ensi maantaina 10.5. ja siihen ollaan vastaamassa.

Kansanedustajisto oli erityisen kiitollinen tapaamisesta. He pyysivät vielä tapaamisesta itselleen tiivistetyn muistion. Edustajat kokoontuvat kukin omissa ryhmissään, jolloin voivat viedä asioita eteenpäin.