SuKoKa tukee Borderterrierikerhon valtuustoaloitetta

Borderterrierikerho ry teki Kennelliiton syysvaltuustolle aloitteen sopimusvapaudesta. Kennelliiton hallitus kuitenkin ilmoitti esittävänsä valtuustolle aloitteen hylkäämistä.
Perusteluna oli, että Kennelliitto on sitoutunut toiminnassaan edunvalvontaan. SuKoKan näkökulmasta on erittäin tärkeää antaa kaikki tuki Borderterrierit ry:n aloitteelle.
Pyynnöstä huolimatta Kennelliitto ei sallinut SuKoKan edustajan osallistua valtuustoa edeltävän illan tilaisuuteen, jossa tullaan todennäköisesti käsittelemään tätä aloitetta
sekä perusteluja sen hylkäämiselle. Tilaisuudessa esiintyy voimakkaasti sopimusvapautta vastaan kevään valtuustoseminaarissa puhunut lakimies Janne Yli-Kauppila, joka on hoitanut Kennelliitolle lukuisia toimeksiantoja jo vuosien ajan. On selvää, että Yli-Kauppila tulee toimimaan Kennelliiton hallitukselta saamansa toimeksiannon perusteella tukien vahvasti ja yksipuolisesti Kennelliiton hallituksen esittämää kantaa. Kun puhutaan jäsenistön kannalta tärkeistä asioista, eri näkökulmia edustaville jäsenille tulee suoda mahdollisuus rakentavaan keskusteluun yhteisillä foorumeilla. Borderterrierikerhon tekemä aloite on tärkeä ja sen tiimoilta tulisi eri osapuolilla olla tasavertaiset mahdollisuudet saada äänensä kuuluviin.
Vähintään yhtä tärkeää on antaa tasapuolinen mahdollisuus kaikille eri intressiryhmille lausua kantansa siitä,
minkä sisältöistä ja ennen kaikkea minkä laajuista edunvalvontaa Kennelliitto voi harjoittaa.
Edunvalvonnassa pitää ottaa eri jäsenryhmät tasapuolisesti huomioon. Edunvalvonta ei saisi missään tilanteessa ulottua suhteisiin, joissa Kennelliitto ei itse ole minään osapuolena. Borderterrikerho ry:n tiedote valtuustoaloitteestaan

(Linkki Borderterrierikerho ry:n tiedotteeseen 15.10.2016)

(Linkki Borderterrierikerho ry:n tekemään valtuustoaloitteeseen)