SuKoKa:n lehdistotiedote eläinsuojelulakimuutoksesta

SuKoKa:n hallitus on ottanut kantaa valmisteilla olevaan eläinsuojelulakiin. Haluamme tuoda esille suomalaisten koirankasvattajien näkökulmaa meille kaikille tärkeään asiaan. Samalla olemme huolissamme julkisuudessa usein kovin pinnallisesta näkökulmasta puhdasrotuisten koirien jalostukseen ja kasvatukseen. Reagointi katsottiin tarpeelliseksi myös jäsenistömme toiveiden vuoksi ja SEY:n kampanjan takia. Lehdistötiedote lähetetään kaikille tärkeille sanomalehdille, sen julkaisemisesta emme tiedä, mutta toivomme parasta. Lähetämme kirjelmän myös kansanedustajille ja eläinsuojelulakia valmistelevaan ministeriöön. Voitte kaikki lukea tiedotteen, joka on liitteenä.
Jos pystytte osaltanne vaikuttamaan tiedotteen julkaisemiseen oman alueen lehdissä, tehkää parhaanne ja olkaa aloitteellisia!
Lehdistötiedotteen löydät täältä.