Tärkeää tietoa koiran tuonnista EU:n ulkopuolelta

Jos koira ei matkusta EU:ssa rajan yli omistajan kanssa, tulee noudattaa kaupallisen tuonnin vaatimuksia.

21.4.2021 tulee voimaan uusi eläinterveyssäännöstö (EU) 2016/429 ja mm. delegoitu asetus (EU)2020/688, jossa on kerrottu uusista vaatimuksista myös koirien kaupallisissa tuonneissa.

Alle 12 viikkoa vanhoja raivotautia vastaan rokottamattomia ja 12-16 viikkoa vanhoja raivotautia vastaan rokotettuja pentuja ilman varoaikaa ei voi enää siirtää kaupallisessa tarkoituksessa Suomeen. Kaupallisessa tarkoituksessa siirrettävillä pennuilla tulee olla rabiesrokotus annettuna aikaisintaan 12 viikon ikäisenä + vähintään 21 vuorokauden varoaika.

Ekinokokkilääkityksen 28 vuorokauden sääntö poistuu sellaisista koirien jäsenmaiden välisistä siirroista, joita tehdään kaupallisessa tarkoituksessa. Kaikki koirat tulee lääkitä Suomen ulkopuolisessa maassa eläinlääkärin toimesta 1-5 vuorokautta (24-120h) ennen Suomen rajan ylitystä. Lääkitys merkitään koiran EU-lemmikkieläinpassiin.

Ei-kaupallisen siirron vaatimukset säilyvät ennallaan (eli kun omistaja kulkee koiran kanssa saman matkan +/- 5 päivää koiran matkaan nähden).

Lisäksi 21.4.2021 jälkeen tulevien koirien osalta tulee jokaisen tulevan koiran vastaanottajan olla rekisteröitynyt eläintenpitäjärekisteriin. Sähköinen rekisteröityminen ei ole vielä mahdollista. Paperinen lomake tulee lähettää joko postitse tai sähköpostilla oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, joka kirjaa tiedot eläintenpitäjärekisteriin.

Jos koiran tuoja/vastaanottaja on tehnyt aluehallintovirastolle eläinsuojelulain 24 § mukaisen ilmoituksen ammattimaisesta tai laajamittaisesta toiminnasta, on hänet jo merkitty rekisteriin eikä hänen enää tarvitse rekisteröityä uudestaan tuodessaan koiraa.